ຄຳຄິດເຫັນຈາກທ່ານໝໍ ນາລີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

by | ມ.ຖ. 14, 2023