ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ” ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສັບປະດາສາກົນ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2023, ທີ່ເຮືອນຮຽນຮູ້ຮ່ວມ ສຳລັບເດັກ”

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ " ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສັບປະດາສາກົນ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2023, ທີ່ເຮືອນຮຽນຮູ້ຮ່ວມ ສຳລັບເດັກ"ໃນວັນອາທິດ, ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2023 ທີ່ເຮືອນຮຽນຮູ້ຮ່ວມ ສຳລັບເດັກ ທີ່ບ້ານດອນໜູນ (ຮ່ອມ 13) ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ສສສຄ...

SRHR YAP Project

body-grow-2-unit-100x120-1 Monthly-period-1-unit-100x120-1 ສືບພັນ-ວິທີໃສ່ຖົງຢາງ-3-unit-100x110-1

SRHR Banner IPPF

4-ພຕພ-ສຳຄັນ 5-ວິທີການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ-ເພດຊາຍ 3-ການເປັນປະຈຳເດືອນ-ແລະ-ການຮັກສາອະນາໄມ-ສຳຄັນ 1-Basic-fact-about-HIV...

SRHR poster IPPF

1.-ການ-ວາງແຜນ-ຄອບຄົວ-FP1 Banner-ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພດຊາຍ Banner-ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພດຍິງ Banner-ວາງແຜນດີຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ_Size-150cm-x-120cm...