ກອງສະຫຼູບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ”

by | ກ.ພ. 8, 2023

ໃນວັນທີ 09 ທັນວາ 2022 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ຈັດກອງສະຫຼູບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ”. ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ກອນສະໜຸກ ສິງພວງເພັດ ຮອງປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:
1. ເພື່ອນຳສະເໜີ ຜົນໄດ້ຮັບ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ບົດຮຽນ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດ ໂຄງການໃນປີ 2022
2. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ວາງແຜນສຶບຕໍ່ໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ມີມີຄວາມຍືນຍົງ
3. ເພື່ອປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າໃນຊຸມຊົນ” ຢ່າງເປັນທາງການ
ເຊີ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຫຼັງຈາກດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງທັງ 04 ໂຮງໝໍຄື: ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ, ໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ, ໂຮງໝໍ ເສດຖາທີຣາດ ແລະ ໂຮງໝໍ ແມ່ແລະເດັກ ເກີດໃຫມ່.ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 28 ທ່ານ ຍິງ 18 ທ່ານ
 
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: IOTG-NTO MOVEMENT
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ
————————————————————
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ທ. ວິລະສິດ ອິນທະຫວາ
ຖ່າຍພາບໂດຍ: ທ. ວິລະສິດ ອິນທະຫວາ