ກອງສະຫຼູບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ”

ກອງສະຫຼູບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ”

ໃນວັນທີ 09 ທັນວາ 2022 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ຈັດກອງສະຫຼູບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ “ການຄວບຄຸມທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ”. ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ກອນສະໜຸກ ສິງພວງເພັດ...

read more
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນ

ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ”. ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022 ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງໂຄງການ...

read more
ເສີມສ້າງທ່າແຮງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິທາງເພດ

ເສີມສ້າງທ່າແຮງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິທາງເພດ

ໃນວັນທີ 3-5 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເສີມສ້າງທ່າແຮງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ” ໄດ້ຈັດ ແຄ້ມສາມັກຄີ ຂື້ນຢູ່ທີ່ ສວນເສືອປ່າ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ທ່ານ, ຍິງ 43 ທ່ານ

read more
ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ ປະຖົມໂພນຮັງ

ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ ປະຖົມໂພນຮັງ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022ມາດາມ ຈັນສະຫມອນ ສີສຸລາດ ຮອງປະທານ ສສສຄ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຕາງໜ້າຫ້ອງການ ສສສຄ ລົງໄປມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ອຸປະກອນການຮຽນ ໃຫ້ກັບ ນ້ອງໆນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນ ໂພງຮັງ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງຫມົດ 75 ນ້ອງ,​ ຕາງຫນ້າມອບຮັບໂດຍ ທ່ານ ໂຮງ ອິນທະວົງ ນາຍບ້ານບ້ານໂພນຮັງ ແລະ...

read more
ອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື: ຊີວີດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ

ອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື: ຊີວີດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ

ໃນວັນທີ 15-18 ກຸມພາ 2022 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມີການຈັດ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື "ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ" ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສຶກສາແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ດ້ານສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ ໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ...

read more
ຊຸກຢູ້ຕິດຕາມເພື່ອນແທ້ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ

ຊຸກຢູ້ຕິດຕາມເພື່ອນແທ້ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ

ໃນວັນທີ 15-24 ກຸມພາ 2022 ທີມງານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຮ່ວມກັບ ທີມງານຂັ້ນເມືອງຮຸນ ໂດຍມີ ຄະນະບໍລິຫານຫ້ອງການ, ປະສູດ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ອາຫານ ແລະ ຢາ, ນຳ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ ໄດ້ມີການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມເພື່ອນແທ້ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ ( ໂຮງໝໍນ້ອຍນ້ໍາຕໍາ,...

read more