ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນ

by | ທ.ວ. 8, 2022

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ”.
ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022 ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງໂຄງການ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ແກ້ວມະນີໃຈ ຮອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ແສງເພັດ ທາບັນດິດ ອໍານວຍການແຜນງານ ສສສຄ, ທ່ານ ນາງ ທາເຮເລ ຕາມາແງນ ທີ່ປຶກສາດ້ານສຸກຂະພາບຈະເລີນພັນໄວໜຸ່ມ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມອາສາສະໝັກ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ 6 ໂຮງຮຽນ, 8 ໂຮງໝໍນ້ອຍເປົ້າໝາຍ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນໃນວຽກງານເພື່ອນສອນເພື່ອນ, ມີຜົນໄດ້ຫຍັງແດ, ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ, ພ້ອມກັບການວາງແຜນຄວາມຍືນຍົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເມື່ອໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ມີການຂຶ້ນນໍາສະເໜີແຜນງານຂອງຕົນ
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 69 ທ່ານ, ຍິງ 38 ທ່ານ
ຈຸດປະສົງ
– ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ
– ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ
– ເພື່ອວາງທິດທາງແຜນການ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
 
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ທ. ອະນຸສິດ ອຸວອນ ວິຊາການໂຄງການ REM
ຖ່າຍຮູບໂດຍ: ທ. ຊຽງມອນຈັນ