ນ້ອຍ – ໃຫຍ່ ບໍ່ສຳຄັນ ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນເດີ້ ຖ້າໃຜບໍ່ພ້ອມ happy valentine’s day ແຈກຟຮີເດີ້ ຢູ່ຫ້ອງນໍ້າຊາຍ

by | ກ.ພ. 15, 2022

ສສສຄ ເຮົາຂໍເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ພຕພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຖືພາແບບບໍ່ພ້ອມ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານອາຫານຫຼັງບ້ານ ທີ່ມີໄອເດຍດີໆ ເອົາຖົງຢາງອະນາໄມໄປແຈກໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ

#PFHA

#Condom