ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານ ຫ້ອງການພາກພື້ນ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ

by | ​ກ.ກ. 3, 2023

ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານ ຫ້ອງການພາກພື້ນ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-27, ເດືອນ ກໍລະກົດ, ປີ 2023. ທ່ານ GREG GRAY, ຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານປະຈໍາພາກພື້ນຂອງສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ (IPPF) ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ)ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ RESPOND ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ, ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ, ອໍານວຍການສສສຄ, ຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານ ສສສຄ, ທ່ານ ແສງເພັດ ທະບັນດິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການຈໍານວນ 6 ທ່ານ.
 
 
ການເຂົ້າພົບຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາປຶກສາຫາລື ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການຮອດວັນທີ 31 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2024
ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ້.
———————————
Visit PFHA Laos
During June 21–27, 2023 Mr. Greg Gray, Lead Programme Manager-Restricted, International Planned Parenthood Federation, East and South East Asia and Oceania Region (IPPF- ESEAOR), visited PFHA office in Vientiane Capital and worked with the Promotion of Family Health Association (PFHA) under the RESPOND project and welcomed by Dr. Souphon Sayavong, the Executive Director of PFHA Laos and Mr. Sengphet Thabandith, Program Director together with six staff. During the visit, there was an exchange and discussions about the progress of the project, the implementation of activities, and the project extension until July 31, 2024, and phase II of RESPOND until 8, 2024. In addition, the visit and discussion addressed some of questions that PFHA had in their mind. The visit was achieved based on the intended purpose.