ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ “ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມບັນທຶກ-ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

by | ມ.ຖ. 3, 2022

ວັນທີ 23-26/05/2022 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ “ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມບັນທຶກ-ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່(ສະບັບ 2.1)” ແລະ ຊຸດຝຶກອົບຮົມ “ການບໍລິການ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບແບບທາງໄກ” ໃຫ້ແກ່ ທ່ານໝໍທີ່ມາຈາກໂຮງໝໍເມືອງ, ສາທາລະນະສຸກເມືອງ: ເມືອງປາກທາ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເຊື່ອມສານແມ່ປອດໄພ ແລະ ໂຄງການຕອບສະໜອງ(RESPOND) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນການເປີດຊຸດອົບຮົມຈາກ ທ່ານ ດຣ. ບຸນເລື່ອນ ສິດສົມພູ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ດຣ. ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ ອໍານວຍການ ສສສຄ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ: 32 ທ່ານ, ຍິງ 23 ທ່ານ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “RESPOND”
ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງໝໍເມືອງ ຜາອຸດົມ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 
ຈຸດປະສົງ:
– ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍສາມາດນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃນການບັນທຶກ-ລາຍງານ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
– ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແບບທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການບໍລິການ ການແພດແບບທາງໄກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂື້ນ, ພ້ອມທັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້.
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນ. ແສງສະໄໝ ສ່ຽນສີລິບຸດ
ຖ່າຍພາບໂດຍ: ນ. ແສງສະໄໝ ສ່ຽນສີລິບຸດ