ນ້ອງທີມ Icy Delight ຈາກໂຮງຮຽນ ກຽດຕິສັກ ນານາຊາດ ໄດ້ຮວບຮວມເງິນຈາກການເຮັດກິດຈະກຳຂາຍເຄື່ອງຫາລາຍໄດ້ໃນໂຮງຮຽນ ໃນພາກສ່ວນວິຊາ business ແລະ ຈາກເງິນຂອງນ້ອງໆເອງ ໄດ້ມາບໍລິຈາກໃຫ້ກັບທີມງານ ສສສຄ

by | ມ.ຖ. 14, 2023

ໃນວັນທີ 2 ມິຖູນາ 2023 📅
ນ້ອງໆທີມ Icy Delight ຈາກໂຮງຮຽນ ກຽດຕິສັກ ນານາຊາດ ໄດ້ຮວບຮວມເງິນຈາກການເຮັດກິດຈະກຳຂາຍເຄື່ອງຫາລາຍໄດ້ໃນໂຮງຮຽນ ໃນພາກສ່ວນວິຊາ business ແລະ ຈາກເງິນຂອງນ້ອງໆເອງ ໄດ້ມາບໍລິຈາກໃຫ້ກັບທີມງານ ສສສຄ
ເຊິ່ງນຳພາທີມໂດຍ ອາຈານ Anna Olarte Marquez ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ຕາງຫນ້າຮັບໂດຍ ທ່ານນາງ ຈິນຕະນາ ຄຳມຸງຄຸນ ຈາກ ສສສຄ. ຈຳນວນງົບປະມານທີ່ບໍລິຈາກແມ່ນ 2,500,000 ກີບ, ເຊີ່ງງົບປະມານດັ່ງກ່າວແມ່ນນ້ອງໆມີຈຸດປະສົງຢາກບໍລິຈາກໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ຈາກວ່ານ້ອງໆ ບໍ່ສະດວກຈະເດີນທາງໄປບໍລິຈາກດ້ວຍຕົນເອງ ຈື່ງມາໃຫ້ ສສສຄເຮົາເປັນຕົວແທນໃນການໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ ເຊີ່ງຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວ ທີມງານຈະໄດ້ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໄວຫນຸ່ມເຊັ່ນ: ສະບູ, ແຟັບ, ຜ້າອະນາໄມ, ຢາຖູແຂ້ວ, ໄມ້ຖູແຂ້ວ, ແລ້ວໄປບໍລິຈາກໃຫ້ນ້ອງໆ ໃນ 30 ບ້ານເປົ້າຫມາຍ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ.