ລົງຢ້ຽມຍາມ 5 ໂຮງຮຽນໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

by | ມ.ຖ. 15, 2023

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27-28 ກຸມພາ ຫາ 6 ມີນາ 2023, ທີມງານ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ສໍາເລັດ ການລົງຢ້ຽມຢາມ 5 ໂຮງຮຽນຄື: ໂຮງຮຽນ ມສ ຕານມີໄຊ, ມສ ດອນໜູນ, ມປ ບ້ານຫອ້ມ, ມສ ຈັນທະບູລີ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ສິມມະໂນ, ນໍາພາທີມໂດຍ ດຣ ບົວວັນ ສົມສະໜິດ ຜູ້ບໍລິຫານ ວິຊາການ /ບໍລິການສຸຂະພາບ , ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 37 ທ່ານ ເປັນຍິງ 24 ທ່ານ, ຊາຍ 13 ທ່ານ ໃນຄັ້ງນີ້.
 
📌ຈຸດປະສົງ:
1. ເພື່ອເຂົ້າພົບ ອໍານວຍການ, ຄະນະ ອາຈານ ແລະ ອາສາສະໝັກ 10 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອທົບທວນຄືນ ກາານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໃນວຽກງານ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ
2. ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ວາງແຜນ ໃນການດໍາເນີນວຽກງານ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ການເປັນເຄື່ອຄ່າຍໃນການສົ່ງຕໍ່.
3. ເພື່ອຂໍການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ປະສານງານຫຼັກ ຂອງວຽກງານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ(ອາຈານ ແລະ ອາສາສະໝັັັັັັກ)
ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ໜ່ວຍງານ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ໜ່ວຍງານ ມີເດຍ ຂອງ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ .
————————————————
✍️ຂຽນໂດຍ: ດຣ ບົວວັນ ສົມສະໜິດ
📷ຖ່າຍພາບໂດຍ: ທ່ານ ນ ວົງນິລັນ ແອງທອງມີ ແລະ ທ່ານ ວິລະສິດ ອິນທະຫວາ