ຮັບຢາ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການດູແລສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກ IPPF

by | ມ.ຖ. 14, 2023

ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ), ໄດ້ໄປຮັບຢາ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການດູແລສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ, ຢາດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າລວມປະມານ 124,400 ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ສາງທ່ານາແລ້ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ (IPPF), ສສສຄ ໄດ້ຮັບກຽດ ໃນການເປັນຂົວຕໍ່ ການນໍາໄປບໍລິຈາກ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຂອງ ສສສຄ ແລະ 4 ໂຮງໝໍສູນກາງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ສສສຄ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ ມາຍັງ ສະຫະພັນວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນ (KoPHW, KOFIH,…) ແລະ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນສວ່ນຫນື່ງ ໃນການຮັບມອບ ຢາ ແລະ ອຸປະກອນ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການດູແລ ສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນເຂດຊຸມຊົນ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຢານໍາໃຊ້ທີ່ພຽງພໍ.
🎯ຈຸດປະສົງ:
1. ເພື່ອນຳເຂົ້າຢາ ຈາກປະເທດ ເດັນມາກ ແລະ ປະເທດຈີນ
2. ເພື່ອມອບຢາ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ກັບໂຮງຫມໍນ້ອຍ ໃນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ
———————————————
📝ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນາງ ສົມຈິງ ພັນທະສຸກ
🕵🏻ກວດແກ້ໂດຍ: ດຣ ສຸດທິສຸກ ອິນທະວິໄລ
📸ຖ່າຍຮູບໂດຍ: ທິບພະຈັນ ອິນທະວົງ